Byggen på gång! – Projekt med Obos i Lund och Tygelsjö

Vi har varit på studietur med representanter från Obos för att titta på gemensamma projekt som börjar ta form.

Efter tävlingsvinsten 2018 börjar de första husen i kvarteret Pilgrimen i Lund nu färdigställas. Området innehåller enfamiljshus samt trevåningshus med etagelägenheter ovanpå mindre lägenheter i markplan. Byggnaderna är placerade med utgångspunkt i befintlig topografi för att ge utblickar i landskapet och koppla samman och leda gröna stråk genom området. Hustyperna är utvecklade i nära samarbete med Gunilla Svensson Arkitektkontor utifrån vårt tävlingsförslag, inom ramen för Obos byggsystem.

I Tygelsjö bygger Obos ett helt nytt bostadsområde, där vi tagit fram förslag till bebyggelsens disposition samt gestaltningsprogram med färgsättning. Ambitionen är att skapa ett varierat område som känns som en naturlig del av den befintliga byn. Även här börjar de första etapperna bli klara.

Tygelsjö