Planprojekt på gång i Yngsjö och Flyinge

I Östra Gårdstånga, Flyinge och i Yngsjö bistår vi exploatörer med att ta fram planer för bostadsområden som underlag för kommunens detaljplanearbete. Vi har arbetat nära beställare och kommun för att tillföra och bevara viktiga kvaliteter i de nybyggda områdena. Gatustrukturer, stråk och byggnaders mått och relation till gatan har studerats noggrant. Båda planerna är i samrådsskede.

Planförslag Yngsjö

Sektion genom planförslag Östra Gårdstånga