Studietur i och runt Lund

Under ett par höstdagar fick kontoret tillfälle att besöka några avslutade projekt i och kring Lund.

Norra Bullerbyn

I norra Lund är LKFs bostadsområde Norra Bullerbyn färdigställt och inflyttat sedan något år tillbaka. Här har häckar, träd och andra planteringar hunnit etablera sig och byggnaderna står sig fint mot höstfärgerna.

Vadmöllan

I Vadmöllan utanför Lund har vi ritat flera tillbyggnader till en äldre skånelänga. En orangeridel skapar ett sammanbindande rum mellan bostadshuset och en nybyggd gäststuga som lånat formen av ett tidigare uthus.

De ljusa och rymliga nya rummen skapar en intressant kontrast mot det gamla husets trängre och mörkare rum. Det glasade rummet utgör entré och matplats och delar upp den inre gården i två väldefinierade trädgårdsrum. I projektet ingår även en carport med förrådsdel och takterrass med utsikt över omgivande åkerlandskap och den parklika trädgården.

Forskarhotellet, Brunnshög

Rummen på Forskarhotellet på Brunnshög har så smått börjat hyras ut och vintertry letar sig upp på spaljéerna! Träribborna i loftgångarnas undertak och spaljéer bidrar med mycket värme och är fina detaljer att fästa blicken på.

Stångby

I Stångby håller OBOS på att färdigställa kvarteren Grågåsen och Gulsparven. I projektets olika skeden har kontoret bistått OBOS i val av hustyper, kvarterens disposition, gestaltning av utemiljön och val av kulörer och material.