Dalby kungsgård, Kastellegården och Hjälmshults kungsgård har fått utökat statligt byggnadsminne

Regeringen har i år fattat beslut om att utöka det statliga byggnadsminnet för fem statligt ägda egendomar med synnerligen höga kulturhistoriska värden. Bland dessa återfinns tre anläggningar som Gunilla Svensson arkitektkontor har arbetat med på uppdrag av Statens fastighetsverk. Kontoret har tagit fram vårdprogram, historik och värdebeskrivningar för Dalby kungsgård i Lunds kommun, Kastellegården i Kungälvs kommun och Hjälmshults kungsgård i Helsingborgs kommun. Det utökade skyddet innebär att hela jordbruksegendomen, bebyggelsekärna och dess tillhörande marker, nu utgör statligt byggnadsminne.

”Dessa jordbruksegendomar berättar spännande och viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Samtidigt som de har ett högt kulturhistoriskt värde fungerar de även idag som levande jordbruk. Kulturmiljö utgör en grundsten i ett hållbart samhällsbygge. Därför är det extra roligt att bidra till att dessa gårdar genom utökat skydd kan finnas kvar för framtida generationer”, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Läs mer om besluten hos Regeringskansliet