Scheele promenad färdigställt

Sista etappen av Brf Scheele promenad är nu inflyttningsklar och vi har varit där och tittat.

Projektet har många detaljer som vi är glada för, som lägenhetsentréer mot gatan, verksamhetslokaler och vackert murverk i olika kulörer. Det samverkar också med Sparta och lyfter fram dess struktur med långa siktlinjer genom byggnaden. Mellan Sparta och de nya bostadshusen har ett publikt stråk tillskapats och Spartas baksida blivit en framsida.