Tävlingsvinst med Medicon Village, Lund

Gunilla Svensson Arkitektkontor har tillsammans med Medicon Village vunnit en markanvisningstävling om nya bostäder på kv. Helgonagården i Lund. Förslaget innebär att en finmaskig stadsstruktur skapas, som bryter ner områdets stora skala. Samtidigt anpassar det sig till omgivande bebyggelse och bygger vidare på existerande tydliga strukturer och rörelsestråk från bl.a. studentbostadskomplexet Sparta. Projektet rymmer ca 200 lägenheter samt lokaler i gatuplan.