Forskarhotellet på Brunnshög

Läge:
Lund
Typ:
Hotell
År:
Avslutat 2021
Beställare:
Fastighets AB Sekund

På Brunnshög i norra Lund, granne med det stora Max IV-laboratoriet har en tidigare lantbruksfastighet utvecklats till hotell. Kontoret involverades då en utökning av verksamheten krävde en högre nivå av arkitektonisk bearbetning i tillförda byggnader.

De två nya hotellängorna har utformats med större ljusinsläpp genom franska balkonger och burspråk. Byggnaderna har också en högre grad av detaljering i form av bland annat matrisgjutna betongelement, projektspecifika stålräcken samt spaljéer av cederträ.

Vy från nordväst
Den skyddade innergården
Loftgångar med trä i tak och skärmväggar
I söder och öster ramas gården in av tidigare byggnader och träd.