Norra Bullerbyn

Fasad mot torget, väster
Läge:
Lund
Typ:
Flerbostadshus
Beställare:
Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)
År:
2016-2017

Kontoret har ritat två flerbostadshus intill Fäladstorget i norra Lund. På uppdrag av LKF inleddes projektet som ett parallellt skissuppdrag utifrån en redan fastlagd detaljplan. Efter att beställaren beslutat att gå vidare med vårt förslag fortsatte vårt uppdrag fram till systemhandlingar.

Kontoret projekterade även bostadsgården som utgör länken mellan torget i väster och parken i öster, se separat projektsida.

Balkonger och fönster är placerade oregelbundet och ger de strama volymerna liv och en spännande gestaltning.

De åtta våningar höga byggnaderna innehåller totalt 106 lägenheter i varierande storlekar samt lokaler i bottenvåningen. Husen bidrar med rumslig tydlighet och identitet för platsen och anknyter till torgkvarterets karaktär bland annat genom sockelvåningar i mörkrött tegel.