Helgonagården, Lund

Helgonagården sett från Medicon Village. Foto: Medicon Village
Läge:
Lund
Typ:
Flerbostadshus
Beställare:
Medicon Village (markanvisningstävling), Peab Bostad
År:
Markanvisningstävling 2015, projektering 2016-2021

En markanvisningstävling hölls 2015 rörande ett förtätningsområde i östra Lund, mellan studentbostadsområdet Sparta och Medicon Village. Tillsammans med Medicon Village tog kontoret fram ett förslag som kom att vinna tävlingen.

Efter tävlingsvinsten har kontoret arbetat vidare med ytan närmast Sparta och projekterat tre byggnader som inrymmer totalt 188 bostadsrättslägenheter, fyra lokaler och gemensamt parkeringsgarage.

Hörnhuset sett från Tunavägen. Foto: Medicon Village

De tre huskropparnas gatufasaderna utförs i tegel i olika kulörer – mot gårdarna kläs fasaderna med skivmaterial. Färg och materialval rimmar med befintliga intilliggande byggnader.

Stråket mellan Sparta och Helgonagården
Lokaler med ekfönster, murade nischer och solbänkar i betong.
Lägenheter på bottenplan har egen entré mot gata.