Vårdprogram

Vårdprogram och förvaltningsprogram fungerar som stöd i förvaltningen av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, mark eller anläggningar. Programmen innehåller bland annat historisk dokumentation, kulturhistorisk värdebeskrivning samt mål och riktlinjer för det långsiktiga förvaltningsarbetet. Kontoret arbetar med vårdprogram för enskilda byggnader och för mark, samt med förvaltningsprogram för hela anläggningar.

Under 2012 genomfördes arbetet med ett vårdprogram för Statens Historiska museums mark. Såväl mark som byggnader anlades under slutet av 1930-talet och tidigt 1940-tal. Anläggningen utgör en unik miljö där byggnader och mark tillsammans utgör en helhet som speglar ett tidslager.

År 2014 slutfördes arbetet med ett förvaltningsprogram för Landskrona Citadell och ön Gråen. Programmet omfattar ett område på nära 70ha med en komplex historik. Anläggningens karaktär har, från att det anlades under mitten av 1500-talet till idag, skiftat avseende innehåll, funktion och gestaltning. Området rymmer således en ovanligt flerlagrad historik, där varje tidslager utgör en viktig del i anläggningens historik.

Vi har även gjort vårdprogram för Växjö residens år 2010, Huseby bruks herrgård år 2012, Fängelsetornet på Landskrona Citadell 2016 samt del av vårdprogram för Hjälmshults kungsgård 2016.

huseby bild 1
Huseby bruks herrgård
Växjö residens bild 1
Växjö residens
historiska museet bild 1
Statens historiska museum
citadellet
Landskrona citadell