Utställning Define/Refine på Form/Design Center

Konstnären och keramikern Pernilla Norrman medverkar tillsammans med Gunilla Svensson som ett av fem utvalda team i utställningen Define/Refine på Form/Design Center i Malmö. Utställningen reflekterar över begreppet kritisk regionalism och vad det kan innebära för en lokal och samtida arkitektur idag.

Resultatet Skånsk lera, material, arkitektur och hantverk som presenteras i utställningen belyser lerans och teglets betydelse för den regionala arkitekturen samt hur detta material kan bidra med viktiga kvaliteter till det byggda.

Utifrån lokala leror, som i hög grad har präglat skånska hus genom tiderna, har vi tagit fram prototyper på två fasadmaterial: snedskurna tegelstenar och tegelplattor med relief.

Stenarna kan kombineras på olika sätt och möjliggör helt nya typer av mönstermurning och fogdetaljer beroende på hur stenarna kombineras, vänds och vrids.

Tegelplattorna har olika storlekar och mönster och kan kombineras i ett rationellt beklädnadssystem på valfri stomme.

Utställningen har öppet till och med 15 november 2020. Läs mer på Form/Design Centers hemsida.

Uppdatering: Gunilla Svensson har tillsammans med Pernilla Norrman fått ett stipendium för tillverkning och uppmurning av tegelstenarna som visades på utställningen.