Define/Refine på Form/Design Center

I samarbete med konstnären Pernilla Norrman deltar kontoret i utställningen Define/Refine på Form/Design Center i Malmö. Utställningen reflekterar över begreppet kritisk regionalism och vad det kan innebära för en lokal och samtida arkitektur idag.

Kontorets del av utställningen — Skånsk lera, material, arkitektur och hantverk — belyser lerans och teglets betydelse för den regionala arkitekturen samt hur detta material kan bidra med viktiga kvaliteter till det byggda.

Utifrån lokala leror, som i hög grad har präglat skånska hus genom tiderna, har vi tagit fram prototyper på två fasadmaterial: snedskurna tegelstenar och tegelplattor med relief.

Stenarna kan kombineras på olika sätt och möjliggör helt nya typer av mönstermurning och fogdetaljer beroende på hur stenarna kombineras, vänds och vrids.

Tegelplattorna har olika storlekar och mönster och kan kombineras i ett rationellt beklädnadssystem på valfri stomme.

Utställningen har öppet till och med 15 november. Läs mer på Form/Design Centers hemsida.