Byggen på gång! – Helgonagården

Nu står den första byggnadskroppen av tre på Helgonagården helt färdig och boende är inflyttade! Den andra byggnaden börjar också närma sig ett färdigställande och det yttre skalet på den tredje och sista byggnaden är på gång upp.

Husets fasad består av färgvarierande tegel och skivmaterial.
Gröna tak ger en grönskande utsikt från lägenheterna.
Vy från Scheelevägen mot husets fasad med Sparta i bakgrunden.