ˮHemliga trädgårdarˮ i Sofiero slottsträdgård

Foto: Mads Frederik

På Sofieros utomhusutställning Skala 1:1 är Gunilla Svensson arkitektkontor ett av sju arkitektkontor som fått skapa installationer i symbios med Sofieros slottsträdgård. Installationen ˮHemliga trädgårdarˮ består av murar med integrerade sittplatser av det mönsterskyddade teglet ˮTrapellˮ som utvecklats av Gunilla Svensson och Pernilla Norrman. Murarna är ställda i vinklar där planteringar gömmer sig på insidan.

Utställningen går att besöka från 25 maj till 13 november i år. Läs mer på utställningens hemsida, https://sofiero.se/skala-11/.

Utställning Define/Refine på Form/Design Center

Konstnären och keramikern Pernilla Norrman medverkar tillsammans med Gunilla Svensson som ett av fem utvalda team i utställningen Define/Refine på Form/Design Center i Malmö. Utställningen reflekterar över begreppet kritisk regionalism och vad det kan innebära för en lokal och samtida arkitektur idag.

Resultatet Skånsk lera, material, arkitektur och hantverk som presenteras i utställningen belyser lerans och teglets betydelse för den regionala arkitekturen samt hur detta material kan bidra med viktiga kvaliteter till det byggda.

Utifrån lokala leror, som i hög grad har präglat skånska hus genom tiderna, har vi tagit fram prototyper på två fasadmaterial: snedskurna tegelstenar och tegelplattor med relief.

Stenarna kan kombineras på olika sätt och möjliggör helt nya typer av mönstermurning och fogdetaljer beroende på hur stenarna kombineras, vänds och vrids.

Tegelplattorna har olika storlekar och mönster och kan kombineras i ett rationellt beklädnadssystem på valfri stomme.

Utställningen har öppet till och med 15 november 2020. Läs mer på Form/Design Centers hemsida.

Uppdatering: Gunilla Svensson har tillsammans med Pernilla Norrman fått ett stipendium för tillverkning och uppmurning av tegelstenarna som visades på utställningen.

Desire – arkitektur för vår framtida livsmiljö

Desire - Lagerhantering och stort minne

Under hösten 2018 deltog Gunilla Svensson Arkitektkontor i grupputställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö där 28 arkitektkontor, skolor och sammanslutningar framförde sina visioner och tankar kring framtidens livsmiljöer.

Vårt bidrag var boken ”Lagerhantering och stort minne” där vi i tio texter diskuterar kring lager i arkitekturen – historiska så väl som funktionella.

Ladda ner pdf (ca 2,5 Mb) som uppslag eller enskilda sidor.

Är du intresserad av ett fysiskt exemplar – maila info@gunillasvensson.se.

I samband med arkitekturdagarna på Form/Desgin Center i Malmö höll Sara Olsson ett föredrag om tankarna i boken – se en videoupptagning här.