Stenindustrimuseum, Sibbhult

="Sibbhult
Läge:
Sibbhult, Östra Göinge kommun
Typ:
Utställningslokal, fortsatt uppdrag efter inbjuden tävling
Beställare:
Stenkompetenscentrum, Göinge utbildningscenter och Göinge näringsliv
Byggår:
2012

Mitt i Sibbhult, vid genomfartsvägen, finns en långsträckt park där järnvägen tidigare gick. I denna park ville man uppföra en utställningspaviljong där historien om stenarbetet i trakten skulle berättas. Paviljongen skulle vara öppen dygnet om och hela året.

Det enda synliga spåret av järnvägen var en uppmurad lastkaj. Vi tog fasta på den och på järnvägen, och ritade en avkapad järnvägsvagn, som var öppen åt alla håll. De snett avskurna öppningarna bildar skärmtak mot regn och snö. Att man skulle kunna röra sig igenom paviljongen och att interiören är lika synlig som exteriören var viktigt.
På dagen gör byggnaden avtryck på förbipasserande med sin anmärkningsvärda form och i mörkret lyser den upp parken. Parken har fått ett innehåll och människorna något att besöka och en historia att relatera till.

Utställningen gjordes lika robust som paviljongen. Helheten har en industriell karaktär. Utanför parken placerades stora stenblock, med ytor huggna på olika sätt, i samma riktning som paviljongen. En hel rad med tåg, stora och små, har nu åter intagit Sibbhult.

Projektet har publicerats i tidskriften Arkitektur 2/2013.

Sibbhult _02
Sibbhult _04
Sibbhult _05