Sjöcrona, Höganäs

Hoganas_Sjocrona_BILD1
Läge:
Höganäs
Typ:
Parallellt uppdrag
År:
2011
Beställare:
Höganäs kommun

Vinnande förslag i parallellt uppdrag för utformning av ny stadsdel i Höganäs. Området består av radhus, friliggande villor samt flerbostadshus. I den innersta delen inryms även en förskola och parkmiljö.

Fortsatt uppdrag med tre av flerbostadshusen i området.

Hoganas_Sjocrona_BILD2
Hoganas_Sjocrona_SEKTIONS
Hoganas_Sjocrona_PLAN