Naturcentrum, Fulltofta

Kvarrod_04Persp_inne_2v
Läge:
Fulltofta strövområde, Hörby kommun
Typ:
Naturcentrum med utställningslokaler, cafè och konferenslokaler
Beställare:
Region Skåne
År:
Parallellskiss 2004, byggår 2005-6 och 2012 (trädpromenad)

I Kvarröd i Fulltofta naturområde hittar man denna lada som byggts om till ett naturcentrum. Där skogen öppnar sig står ett grönskande hus, inklätt med spaljéer av vilda klätterväxter. Inuti byggnaden finns utställningslokaler, auditorium och café. I den gamla logen skapas ett stort utställningsrum genom att höjden upp till nock bevaras och utnyttjas genom hängande flak som kan utnyttjas för utställningar.

Vi har även ritat en trädpromenad som byggts över en nio meter djup ravin, och ingår i ett promenadstråk för funktionshindrade i anslutning till Naturcentrum.

Kvarrod_03tradpromenad
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kvarrod_02plan_sek
Kvarrod_03sitplan_niels