Pär Lagerkvistskolan, Växjö

Pär Lagerkvistskolan från ovan. Foto: LBE arkitekter.
Läge:
Växjö
Typ:
Nybyggnation av förskola och grundskola
Beställare:
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Färdigställt:
2017

Uppdraget att rita Pär Lagerkvistskolan gavs till LBE arkitekter i Växjö, som i sin tur anlitade oss för att ansvara för gestaltningen och den rumsliga organisationen. Skolan är en av Sveriges största skolor, i en byggnad på över 13 000 m² i två plan. Den inrymmer förskola samt årskurserna 0 till 9. Eftersom det är en byggnad för barn ville vi göra något som var vackert och samtidigt lekfullt – en modern gestaltning som samtalade med sin omvärld.

I denna komplexa byggnad var det viktigt att hitta en enkel och logisk struktur, så att det skulle bli rumsligt begripligt och lätt att röra sig. Tomtens utseende, topografi och läge vid Bergkvarasjön gav en organisation för byggnaden i form av en oavslutad cirkel. Vi delade upp byggnaden i olika volymer så att den också skulle kunna läsas som en ”by”, där hus adderades till hus. På detta sätt ges byggnaden en identitet och en känsla av ”i det huset har jag mitt rum.” Volymerna lyser igenom i fasadutformningen. Fönstersättningen – som utgått från att skapa utblickar från rummen snarare än att utgå från en ordning – ger en fri och anti-auktoritär känsla. Takens olika lutning ger en lekfull och spännande gestaltning.