Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Lund

IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund
Läge:
Lunds Tekniska Högskola, LTH, Lund
Typ:
Undervisningslokaler med café/restaurang och verkstäder
Beställare:
Akademiska hus AB
Byggår:
2001-02 (Fortsatt uppdrag från parallellskiss)

Två skärmar av prefabricerad betong är de viktigaste organiserande elementen i Designskolan. De ansluter till Anshelms nord-sydliga riktning på LTH och avslutar parkrummet. Huset är organiserat kring dessa båda skärmar, och på dem hängs lådor i trä och glas, i utföranden som svarar mot den inre funktionen. I vinkelförskjutningarna skapas användbara mellanrum. Kommunikationerna går längs skärmarnas ljusa sidor. I förlängningen av den nord-sydliga skärmen förenar en ny gångbro IKDC med Arkitektskolan.

IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund
IKDC Foto14
IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund
IKDC_04design_btg
IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund
IKDC_05modellb