Landskrona Citadell

bild 3
Läge:
Landskrona
Typ:
Slottsarkitektförordnande; Ett flertal olika förvaltnings- och utvecklingsprojekt
År:
2006-2015
Beställare:
Statens fastighetsverk

Under åren 2006 till och med 2015 var Gunilla Svensson slottsarkitekt för Landskrona Citadell. Detta innebär deltagande i förvaltningen av den kulturhistorisk värdefulla miljön och i det kontinuerliga utvecklingsarbetet med anläggningen. Kontoret arbetar dels med program för utveckling och bevarande, dels med konkreta projekt för underhåll, renovering och utveckling för Citadellet, ön Gråen och dess fästningsverk i Landskrona. Grundinställningen är att visa vilken unik resurs som fästningsområdet inklusive koloniområdet är, såväl för landskronaborna och för livet och verksamheten i staden som för turismen. Detta avser anläggningen som historiskt monument och som en park för rekreation, kulturliv och för kommersiella verksamheter.

Exempel på genomförda projekt är interiöra renoveringar och inredningar i ett flertal byggnader, med funktioner som café, butik, universitetslokaler, utställningar med mera. Vid Landskronas 600-årsjubileum ordnades en koloniutställning på citadellsområdet, där vi ansvarade för utställningslokaler och utställningsplan. I samband med detta ritades också en ny bro över vallgraven till koloniområdet. Kontoret arbetar också med övergripande markplaneringsarbeten på området, samt en mängd mindre projekt. I citadellsområdet ingår även ett av Sveriges äldsta koloniområden, samt ön Gråen.

bild 5
bild 2
Citadellet_bild8
Citadellet_bild7
Citadellet_bild 9