Hallquistska gården, Lund

hallquistinterior
Läge:
Lund
Typ:
Addition av bostäder
Beställare:
Märta och Torsten Bergström
Byggår:
1993

Hallquistska gården har en för stadsdelen karakteristisk tomt, där gatuhus följs av gårdshus och längst in en trädgård. De nya husen har placerats utmed tomtens norra gräns och bidrar därmed till att skapa två tydliga rum, vid gårdsplanen och i trädgården.
Eftersom alla boende delar gård och trädgård, har husen fått skyddande skikt av pergolor och verandor. Huskropparna är slanka, med helt sluten norrsida. Siktlinjer och dubbel takhöjd i vardagsrum skapar rymd interiört. Formspråket i de nya husen och de befintliga husens nya tillägg är enkelt och tydligt modernt i förhållande till de gamla husen.

Projektet belönades med Lunds stadsbyggnadspris 1994 och har publicerats i tidskriften Arkitektur 1/95.

Projektpresentation (pdf)

hallquist_exterio2r
hallquist_exterio3r