Missionsgården Strandhem

Strandhem, exteriör
Läge:
Örkelljunga
Typ:
Nybyggnation av lokaler för vandrarhem, folkhögskola och konferens
Beställare:
Missionsgården Strandhem
Färdigställt:
2016

Missionsgården Strandhem ligger naturskönt vid Hjälmsjöns strand, med en huvudbyggnad från 1900-talets början, som i etapper byggts till och kompletterats med fler byggnader på området. När befintliga logements- och undervisningsbyggnader dömdes ut på grund av mögelskador fick vi uppdraget att ta fram ett förslag till nya byggnader, vilket sedan realiserats.

Strandhem, situationsplan

Vårt förslag innebar ett helhetsgrepp på området, där sjön och närheten till naturen bättre tas tillvara. De tre nya byggnadskropparna orienterar sig tydligt mot huvudbyggnaden och sjön. Planerna är rationellt disponerade men med stor omsorg lagd på de rumsliga kvaliteterna. Den yttre gestaltningen följer ett tydligt grepp men är ändå varierad, med takfall som skiljer sig mellan de olika byggnaderna, och en varierande fönstersättning. Projektet hade en stram budget och präglas av enkelhet, parat med en stor omsorg om detaljerna, såväl i förslag som i utförande. Resultatet är ett tydligt modernt tillägg, som i sin gestaltning och placering ändå underordnar sig och förstärker platsens befintliga kvaliteter.

Strandhem, interiör

Missionsgården Strandhem fick Örkelljunga kommuns Kulturmiljöpris 2016. Så här motiverar juryn vinsten:

Kommittén för kulturmiljöpriset vill särskilt lyfta fram de övernattnings- och utbildningspaviljonger som under 2015 uppförts på anläggningen. Paviljongernas utformning när det gäller färgsättning, form, volym och placering smälter väl in i miljön och är ett lyckat exempel på hur kompletteringar i gamla miljöer kan genomföras utan att ursprungliga värden förstörs. Trots nybyggnaden är det alltjämt huvudbyggnaden som står i fokus och som får agera pampig fond för missionsgårdens verksamhet.