Reuterdahl 16

Förtätningsprojekt i Hammarskjöldsparken, från detaljplaneskiss till projektering. En gles gatumiljö får ett välbehövligt tillägg i form av två byggnadskroppar i tre och fyra plan med totalt 57 hyresrätter för Bostads AB Tornahem. I projektet ingick ursprungligen en förskola och ett internatboende.

Läge:
Lund
Typ:
Flerbostadshus
Beställare:
Bostads AB Tornahem
År:
2005-2022

Byggnaderna öppnar sig mot en stor trädgård i anslutning till ett parkstråk i söder och ansluter i material och skala till omkringliggande be- byggelse. De tillför en omsorgsfull detaljering och varierade fasader. Samtliga lägenheter är genomgående, effektivt planerade och med ljusföringen genom bostaden som en viktig kvalitet. Byggherren är också är hyresvärd varför materialvalen gjorts utifrån långsiktig hållbarhet och begränsat underhållsbehov.