Byggen på gång! – Helgonagården

Nu pågår bygget av Helgonagården i Lund för fullt. Just nu gjuts bottenplattan och källarväggarna.

Hela projektet byggs i tre etapper. Så här ska det bli när allt står färdigt: