Utemiljö, Vikaholms förskola, Växjö

Vikaholm_Bild_1
Läge:
Växjö
Typ:
Utemiljö förskola
Beställare:
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VöFab)
Byggår:
2013-pågående

Gunilla Svensson arkitektkontor har gestaltat utemiljön för Vikaholm förskola i Växjö. Utemiljön är indelad i en urban kringgärdad del, närmast byggnaden, och en mer naturlik del med flytande övergång mot anslutande park i söder. Den urbana delen är i sin tur indelad i gårdar för närlek intill varje avdelning och en allmän gård.  I gårdarna för närlek finns sandlådor, gung- och klätterdjur, rutschkana, lekbuskage, lekhus och sittplatser. I den allmänna gården finns boll – och cykellek, utekök, eldhus, vatten- och bygglek mm.

Vikaholm_Bild_2