Löfstad slott

Lofsta_sektion_bild4
Läge:
Norrköpings kommun
Typ:
Utredning/skissuppdrag
År:
2013
Beställare:
Östergötlands museum

På Löfstad slott utanför Norrköping har ett av tornen tidigare använts som magasin men ska byggas om för utställningsverksamhet. Vi har på uppdrag från Östergötlands Museum arbetat fram gestaltningskoncept samt strukturförslag för att lösa in kommunikation och funktioner i en historisk miljö.

lofsta_axiom_bild_1
lofsta_axiom_bild 2