Kv Krubban, Stockholm

Kv_Krubban_2_sitplan
Läge:
Stockholm
Typ:
Parallella utredningsskisser
År:
2009
Beställare:
Statens Fastighetsverk

Uppdrag från Statens Fastighetsverk att delta i parallella utredningsskisser om kvarteret Krubban, Stockholm. Uppgiften var att ta fram utvecklingsförslag för den unika kulturhistoriska miljön, som bland annat inrymmer Historiska Museet. Kvarteret uppvisar en fascinerande komplex miljö vars särdrag bör värnas, både i strukturellt och gestaltningsmässigt hänseende.

Förslaget respekterar och lyfter fram de historiska lagren, förstärker kvarterets bebyggelsestruktur, och skapar tydliga stråk med god orienterbarhet samt bevarar kontrasten mellan monumentalitet och intimitet. Fler publika funktioner och bostäder gör att kvarteret befolkas under hela dygnet. Nya tillägg av byggnader och vegetation som stöder möjliga riktningar i kvarteret samt en diagonalriktning som refererar till historiska lager tillskapas.

Vårt förslag ligger till grund för de förändringar som nu genomförs.

Kv_Krubban_1_fagelperspektiv
Kv_Krubban_4_nattbild
Kv_Krubban_3_handelstradgard