Hamnplan, Kåseberga

Läge:
Kåseberga
Typ:
Gestaltningsuppdrag i samarbete med Tyréns
År:
2009
Beställare:
Ystad kommun

Uppdrag att varsamt omgestalta hamnplanen i Kåseberga. Kåseberga och Ale stenar är ett av Sveriges största turistmål. Behovet av en omgestaltning kommer bland annat ur att trafiksituationen i hamnen under sommarhalvåret är mycket ansträngd. Förslaget grundar sig på att funktionerna i hamnen blir tydliga och har en lågmäld utformning med bibehållen känsla av fiskehamn och trivsamma platser att vistas på.

Kaseberga_IMG_1016
Kaseberga_1_100