Fiskarlyckan, Lomma

situationsplan
Läge:
Lomma
Typ:
Vinnade förslag i markanvisningstävling, äganderätter
År:
2005-2006
Beställare:
NCC boende

Utveckling av stadsplan och hus i äldre miljö. Den pittoreska och komplexa fiskarbebyggelsen kompletteras med nya bostäder i en önskat hög exploateringsgrad utan att därför bygga storskaligt. För att uppnå detta utformades tre olika hustyper som i uttryck och skala har sina motsvarigheter i den omgivande miljön. Ett större gathus (A), ett lite mindre gårdshus (B) samt ett komplementärt hus som ger en variation i gaturummet. Hus A och C är putsade i varma kulörer medan hus B har fasader av trä eller plåt.

Projektpresentation (pdf)

utsnitt plan&sektion
bild 6
bild 5
bild 3
bild 2