ˮHemliga trädgårdarˮ i Sofiero slottsträdgård

Foto: Mads Frederik

På Sofieros utomhusutställning Skala 1:1 är Gunilla Svensson arkitektkontor ett av sju arkitektkontor som fått skapa installationer i symbios med Sofieros slottsträdgård. Installationen ˮHemliga trädgårdarˮ består av murar med integrerade sittplatser av det mönsterskyddade teglet ˮTrapellˮ som utvecklats av Gunilla Svensson och Pernilla Norrman. Murarna är ställda i vinklar där planteringar gömmer sig på insidan.

Utställningen går att besöka från 25 maj till 13 november i år. Läs mer på utställningens hemsida, https://sofiero.se/skala-11/.