Invigningsmingel på kv Reuterdahl

Kv Reuterdahl är nu inflyttningsklart och vi var på plats när ByggnadsAB Tornahem bjöd in till invigningsmingel och öppet hus. Gunilla Svensson presenterade tankarna bakom byggnadernas utformning.

De utvändiga materialvalen är resultatet av en lång process i dialog med beställaren för att förankra byggnaderna på platsen. Byggnaderna samspelar med omgivningens skala och dess röda och gula tegelnyanser men tillför samtidigt något tydligt nytt. I norr skapar de en tydlig avgränsning av gaturummet medan gårdsmiljön i söder bibehållit en parkliknande karaktär. De utkragande loftgångarna mot gatan skapar platser för umgänge i sommarkvällssolen. Mot gården löper balkongbjälklagen längs hela byggnadskropparna med lägenhetsförråd som avskiljare mellan lägenheterna. På så vis får varje lägenhet en helt privat uteplats.

Parkliknande gård med vattenspegel. I bakgrunden västerfasaden på hus B
Loftgångsbalkong mot norr
Bevarad växtlighet på tomten bidrar till en lummig och väletablerad känsla
En stig med sittplatser har anlagts genom träddungen
Balkongerna (och inte minst takterrasserna) bjuder på fina utsikter över både stad och land

Byggen på gång! – Reuterdahl

Kvarteret Reuterdahl 16 börjar växa fram. Det ska bli två byggnadskroppar i tre och fyra plan med totalt 57 hyresrätter för Bostads AB Tornahem med en stor trädgård i anslutning till parken.

Fasadillustration av bostadshusen i ”Kv. Reuterdahl 16”.