Kalmar Residens

Vi arbetar för närvarande med att utveckla Kalmar Residens. Residenset omfattar ett stort byggnadskomplex med delar från 1600-talet och framåt. Arbetet sker inom uppdraget som husarkitekt utsedd av Statens fastighetsverk.