Vägledning för arkitektonisk utveckling, Gårdsten

Gardsten_02_plan_hela
Läge:
Gårdsten, Göteborg
Typ:
Vägledning för arkitektonisk utveckling, realiserbar under en 30-årsperiod
År:
2002
Beställare:
Gårdstensbostäder AB

Översyn av Gårdsten som helhet, vilket resulterade i ett dokument som ska fungera som vägledning för Gårdstens framtida arkitektoniska och stadsmässiga utveckling. Det handlar om att göra konstruktivt bruk av alla de restytor som 60-talets stadsplaneideal skapade, att hitta platser för utbyggnad av vård och omsorg, underlätta kommunikationer inom Gårdsten och till omgivningarna och att skapa trygga miljöer att vistas i och röra sig genom.
Vi vann också ett parallellt uppdrag om att rita ett nytt småhusområde i södra Gårdsten (ej realiserat).

Projektpresentation (pdf)

Gardsten_01_analys
Gardsten_03_sektion
Gardsten_04_smahusplan
Gardsten_05_smahus