Gustavslund, Helsingborg

illustrationsplan
Läge:
Helsingborg
Typ:
Radhus och friliggande villor, äganderätt
Uppdragsgivare:
Helsingborg kommun samt NCC
Projektering:
2002-2008

Bostadskvarter med 33 radhus och 12 friliggande villor i en ny stadsdel i Helsingborg. Bebyggelsen ska med närheten till ridmiljöer bli en möjlighet att bo på landet trots att området ligger nära Helsingborgs centrum.

Kontoret har även på uppdrag av Helsingborgs kommun utarbetat den utvecklingsplan med bostadsbebyggelse och parkmark som ligger till grund för utbyggnaden. Studien delades upp i tänkbara etapper över 30 år. I uppdraget ingick även att göra en grönstrukturplan i fem etapper.