Pär Lagerkvistskolan, Växjö

Bredvik Vy fr SV u logga

Läge: Växjö
Typ: Nybyggnation av skola åk 0-9 och förskola
Beställare: Växjö Fastighetsförvaltning AB
Färdigställt: 2017

Gunilla Svensson Arkitektkontor ritar tillsammans med LBE Arkitekter en ny grundskola och förskola i Bredvik, Växjö. Skolan planeras för ca 1000 elever och en yta på ca 13 000 kvm. Skolan är utformad som en sammanhängande byggnadskropp med ett centralt rörelsestråk. Den stora volymen delas upp i mindre enheter som får olika karaktär i fönstersättning, material och taklutning. Undervisningen utgår från hemklassrum, där elevernas huvudsakliga undervisning föregår. Förskolan är uppbyggd kring mindre hemvister med gemensamma ateljéer. Skolan rymmer också fritidsgård, fritidshem, specialsalar samt ett större tillagningskök och ett mindre serveringskök.

Bredvik vy gård u loggaBredvik under byggnation