Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC), Lund

IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund

Uppdrag på Lunds Tekniska Högskola för Akademiska hus AB
Byggår 2001-02.
Fortsatt uppdrag från parallellskiss.

Två skärmar av prefabricerad betong är de viktigaste organiserande elementen i Designskolan.
De ansluter till Anshelms nord-sydliga riktning på LTH och avslutar parkrummet.
Huset är organiserat kring dessa båda skärmar, och på dem hängs lådor i trä och glas, i utföranden som svarar
mot den inre funktionen. I vinkelförskjutningarna skapas användbara mellanrum. Kommunikationerna går längs
skärmarnas ljusa sidor. I förlängningen av den nord-sydliga skärmen förenar en ny gångbro IKDC med Arkitektskolan.

IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund

IKDC Foto14

IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund
IKDC_04design_btg

IKGCGunilla Svensson ArkitekterLund

IKDC_05modellb

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.