Helgonagården

2015 hölls en markanvisning rörande ett förtätningsområde i östra Lund, mellan studentbostadsområdet Sparta och Medicon Village. Tillsammans med Medicon Village tog kontoret fram ett förslag som kom att vinna tävlingen.

Helgonaråden, torgvy

Efter tävlingsvinsten har kontoret arbetat vidare med ytan närmast Sparta och projekterat tre byggnader som inrymmer totalt 188 bostadsrättslägenheter, fyra lokaler och gemensamt parkeringsgarage.

Gatufasaderna utförs i tegel i olika kulörer. Mot gårdarna kläs fasaderna med skivmaterial.