Arenaparken, Lund

Perspektiv-Arenaparken-20111128x.jpg

Läge: Lund
Typ: Planering av bostadsområde, flerbostadshus. Fortsatt uppdrag efter parallellskiss
Beställare: Paulssons Fastigheter, HSB, NCC

Parallelluppdrag för utveckling av 450 nya bostäder i södra Lund, intill den nya arenan.

Det nya bostadsområdet ligger inbäddat i en stor park intill arenan. Byggnaderna längs Stattenavägen reser sig från fem våningar i söder till sexton våningar längst i norr och ter sig som en lång, sammanhållen volym. Mellan husen finns passager till parkrummet och nio mindre bostadshus. De nio solitärer har fyra till sex våningar och trapetsoid plan i en bågform, som öppnar sig mot väster och mot parken.
Fasaderna mot norr och öster görs relativt slutna, medan de mot söder och väster är öppnare och uppglasade. Flertalet av lägenheterna har uppglasade fasader och stora balkonger som vetter åt söder eller väster.
Totalt planeras 450 lägenheter, samt lokaler.

Arenaparken_1_markvy

Arenaparken_6_phase 1 d Arenaparken_6_ phase 1 b Arenaparken_6_phase 1 c

Arenaparken_3 _torgvy

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.