Arenaparken/Arenatoppen, Lund

Läge:
Lund
Typ:
Planering av bostadsområde, flerbostadshus. Fortsatt uppdrag efter parallellskiss
Beställare:
Paulssons Fastigheter, HSB, NCC

Efter vinst i parallelluppdrag om utveckling av 450 nya bostäder i södra Lund, har vi utarbetat bostadsplaner och underlag för detaljplan för hela området. Den första etappen – Arenatoppen – färdigställdes 2015 och utgörs av det högsta huset på 16 våningar närmast Arenatorget. Huset innehåller 76 lägenheter i storlekar på 1 till 4 rum.

En uppslitsad kropp med sluten fasad mot vägen i öster skyddar mindre solitärer som ligger i direkt anslutning till parken. Nästan alla lägenheter har delvis glasade fasader och stora balkonger som vetter åt söder eller väster. Byggnaderna har betongstomme och målade betongfasader mot norr och öster, medan de öppnare fasaderna mot söder och väster kläs med skivmaterial och färgat glas.

Det nya bostadsområdet ligger i anslutning till större parkområden, med kommunikationsmöjligheter och rekreationsmöjligheter på nära håll.