Lokalstrategi för Malmö högskola

Malmohog_bild1

Läge: Malmö
Typ: Utredning
Beställare: Malmö högskola och Skanska
År: 2013-

Utredning av Malmö högskolas framtida lokaler och behov i Malmö. Intervjuer, samtal och skissarbete för att ge ett förslag om hur högskolans lokaler ska användas och vara placerade år 2020.
Uppdraget innehåller även utredning och skissförslag på ny utformning av Nordenskiöldsgatan på Universitetsholmen tillsammans med Skanska.

malmohog_bild5malmohog_bild4malmohog_sitp_bild3malmohog_bild2