Corona/covid-19

Med spridning av corona/covid-19 i samhället jobbar vi i högre grad på distans. Vår bemanning av kontoret är därför något begränsad och det kan vara svårare att nå oss per telefon. Säkrast når du oss för tillfället via epost.