Hoganas_Sjocrona_BILD1

Sjöcrona, Höganäs

Läge: Höganäs
Typ: Parallellt uppdrag
År: 2011-
Beställare: Höganäs kommun

Vinnande förslag i parallellt uppdrag för utformning av ny stadsdel i Höganäs. Området består av radhus, friliggande villor samt flerbostadshus. I den innersta delen inryms även en förskola och parkmiljö.
Fortsatt uppdrag med tre av flerbostadshusen i området.

Hoganas_Sjocrona_BILD2 Hoganas_Sjocrona_SEKTIONSHoganas_Sjocrona_PLAN