Kv_Paradis_01_axionometri

Kv Paradis, Lund

Läge: Lund
Typ: Parallellt skissuppdrag
År: 2009
Beställare: Akademiska Hus, Statens Fastighetsverk och Lunds kommun

Parallelluppdrag för förslag till disposition och framtida utbyggnadsmöjligheter av kvarteret Paradis i centrala Lund. Kvarteret ligger i ett framtida kunskapsstråk mellan centrala Lund och den blivande ESS-anläggningen i nordöstra Lund. Universitetets nya behov och omlokalisering av verksamheter möjliggör ett nytt förhållningssätt till omgivande bebyggelse. Förslaget lyfter fram en strategi för att öppna upp kvarteret och skapa tydliga riktningar. Kvarterets platsbildningar ges stor vikt vid gestaltningen, förslaget möjliggör nya rumsligt starka torg i Lunds centrala delar. Den anrika miljön tillfogas ett tydligt samtida avtryck i förslaget.

Kv_Paradis_02_sitplan Kv_Paradis_03_paradisgatan Kv_Paradis_04_horsal Kv_Paradis_05_sandgatan