hallquistinterior

Hallquistska gården, Lund

Läge: Lund
Typ: Addition av bostäder
Beställare: Märta och Torsten Bergström
Byggår: 1993

Lunds stadsbyggnadspris 1994, publ i Arkitektur 1/95

Hallquistska gården har en för stadsdelen karakteristisk tomt, där gatuhus följs av gårdshus och längst in en trädgård. De nya husen har placerats utmed tomtens norra gräns och bidrar därmed till att skapa två tydliga rum, vid gårdsplanen och i trädgården.
Eftersom alla boende delar gård och trädgård, har husen fått skyddande skikt av pergolor och verandor. Huskropparna är slanka, med helt sluten norrsida. Siktlinjer och dubbel takhöjd i vardagsrum skapar rymd interiört. Formspråket i de nya husen och de befintliga husens nya tillägg är enkelt och tydligt modernt i förhållande till de gamla husen.
Ladda ner PDF.

hallquist_exterio2r

hallquist_exterio3r